Virilitet

Viril är en förkortning av virilitet som står för manlig kraftfullhet och då särskilt i sexuellt avseende. Att vara viril innebär alltså att vara manlig, tuff och stark samt potent. Potens betyder förmåga och används inom medicin för att beteckna mäns förmåga att få erektion och genomföra samlag.

Ofta förväxlas orden vitalitet och virilitet. Båda begrepp kommer från latinet och vir står för man i viril medan vital kommer från vitalis vilket innebär vita liv – alltså stark och livskraftig.

Viriliteten är alltså förbehållen männen och framförallt de i sin krafts dagar, vilken naturligtvis kan fortsätta även på äldre dagar.

Läs mer om impotens och potenshöjare.

Den finns en fermonmolekyl som signalerar ungdomlig kraft och virilitet som kallas androstenol. Män producerar två till tre gånger mer av detta fermon än kvinnor och produktionen börjar i puberteten, når sin topp i 20 års ålder och avtar sedan raskt.